Kategoriler
Dosyalar

Yedi Günlük Satışları Tek Listede Toplama

Yedi Günlük Satışları Tek Listede Toplama dosyamızda, ayrı ayrı 7 günlük satışların olduğu tablonun nasıl tek bir tabloda birleştirileceği öğretilmektedir. Haftalık Satış Raporu Dosyamız, satış çalışanlarının talepleri doğrultusunda onlara fayda sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir örnek çalışmadır. İşleyişi hakkında bilgi vermek gerekirse, üst resimde göreceğiniz şekilde 7 günlük tablo ayrı ayrı sütunlarda satıcı ismi ve satış […]

Kategoriler
Dosyalar

Haftalık Üretim Adet Takip Raporu

Haftalık Üretim Adet Takip Raporu dosyası, ayrı ayrı gün bazlı olarak bir listede yer alan üretim malzemelerinin tek bir raporda birleştirilmesini öğretir. Üretim Takip Raporu Dosyada, A:B sütunlarında bulunan parça listesinin Parça Numarasına göre gün bazlı olarak Üretim Adetleri kayıt altına alınmıştır. Daha sonra ise, tek bir listede Parça No, Parça Adı ve bir haftalık […]

Kategoriler
Dosyalar

Hücredeki Kriteri Kullanmadan Veri Listeleme

Hücredeki Kriteri Kullanmadan Veri Listeleme dosyasında, bir tablodan kriter kullanmadan direk formülle nasıl veri çekileceği öğretilmektedir. Kritersiz Raporlama Yapma Excel’de bir veritabanında bulunan bilgilerden rapor almak isterseniz, genellikle bir hücreyi referans göstermeniz gerekir. Peki kriteriniz olmadan direk yazacağınız bir formülle veri almak ister miydiniz? Bu gibi bir durum için Excel 365 versiyonuna sahip kullanıcılarımız için […]

Kategoriler
Dosyalar

2022 Asgari Ücret Senaryo

2022 Asgari Ücret Senaryo dosyası, henüz açıklanmayan ama detayları netleşmeye başlayan maaş hesaplamasına dair simülasyon örnek içermektedir. 2022 Asgari Ücret Hesaplama Öncelikli olarak belirtmek isterim ki, bu dosya tamamen “2022 asgari ücret” hesaplama mantığına dair bir senaryodur ve vergi dilimlerindeki kullanılan parametrik değerler tamamen öngörüdür. Yani sistemin nasıl çalışacağının kurgusudur. Bu yüzden dosyaya bağlı olarak […]

Kategoriler
Dosyalar

Bir Hücredeki Belirli Karakterleri Sayma

Bir Hücredeki Belirli Karakterleri Sayma dosyasında, formüller ile istediğiniz karakterlerin nasıl sayılacağı öğretilmektedir. Karakter Sayma İşlemleri Dosyamızda, bir hücredeki kelimede yer alan karakterlerin nasıl sayılabileceğini örneklendirdik. Hücrede geçen Cennet kelimesinde öncelikle herhangi bir duyarlı eşleşme ile n harfinin sayılmasını işledik. Daha sonra ise aynı formülle, Cennet kelimesinde geçmeyen bir karakterin sonucunun nasıl 0 olduğunu gözlemledik. […]

Kategoriler
Dosyalar

Performans Değerlendirme Puanının Notunu Bulma

Performans Değerlendirme Puanının Notunu Bulma dosyasında, çalışanın 100 üzerinden aldığı puanın 5’li sistemde karşılık gelen notunun bulunması öğretilir. Excel ile Performans Değerlendirme Çalışanlarınızın almış oldukları performans değerlendirme puanlarına denk gelen puanı bulmak için hazırlamış olduğumuz 5 ayrı yöntemde kullandığmız formülleri, dosyamızı indirerek inceleyebilirsiniz. Faydalanmanız temennisiyle. Detaylı olarak buradan incele

Kategoriler
Dosyalar

Yaş Bulma ve Gruplara Göre Adetlerini Sayma

Yaş Bulma ve Gruplara Göre Adetlerini Sayma dosyamızda, doğum tarihine göre yaş bulunup, gruplandırılarak adetlerinin sayması öğretilmektedir. Yaş Bulma ve Gruplara Ayırma Dosyamızı bir soru kapsamında hazırladık ve bir örneğini sitemize ekliyoruz. Soruda, “elimde doğum tarihlerinin olduğu bir veri tablosunda, önce yaşlarını bulmak ve daha sonra ise -10, 10-35, 36-49, 50+ yaş gruplarına göre ayırmak […]

Kategoriler
Dosyalar

İki Kritere Göre Gruplandırma ve Sayma

İki Kritere Göre Gruplandırma ve Sayma dosyasında, benzersiz olarak iki ayrı kritere göre cinsiyet bazlı kaç çalışan olduğunun nasıl bulunacağı öğretilir. Cinsiyete Göre Bölüm ve Şirket Sayıları Dosyamızda, bir gruba bağlı iki ayrı şirketin bölümlerine göre kadın erkek bazlı çalışan adetlerinin bulunması işlenmiştir. Buradaki en önemli husus, bu verilerin tek bir formülle elde edilmesidir. Üst […]

Kategoriler
Dosyalar

Tarihi Metin Olarak Ay ve Yıla Çevirme

Tarihi Metin Olarak Ay ve Yıla Çevirme dosyasında, yazılı tarihin ay ismi ve yıl şeklinde nasıl kolayca gösterileceği öğretilmektedir. Tarihleri Metin Olarak Gösterme Yazılı olan bir tarih değerindeki AY ismini metin olarak nasıl gösterileceğinizi öğrenmek isterseniz, örnek dosyamızı inceleyebilirsiniz. Faydalanmanız temennisiyle. Detaylı olarak buradan incele

Kategoriler
Dosyalar

LET Fonksiyonu ile Gelir Vergisi Hesaplama

LET Fonksiyonu ile Gelir Vergisi Hesaplama isimli dosyada, Gelir Vergisi hesabının nasıl yapılacağını mantığını görecek şekilde öğreten bir örnek yer vardır. Gelir Vergisi Hesabı Nasıl Yapılır Web sitemizde oldukça farklı şekillerde yer alan Gelir Vergisi hesaplama örnekleri yer almaktadır. Bu sefer ise, Excel’in 365 versiyonu ile kullanımıza sunduğu ve tüm kuralları yeniden yazdığı LET fonksiyonu […]