Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama


Dosya Boyutu İnceleme İndirilme Beğeni Favori Değerlendirme Ortalama Puan Yıldız Sayısı
26 KB 1022 0 0 0 0 0
Reklam Alanı
Türkiye'nin en popüler Excel Portalındaki içeriklerin en başında reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum
Bu içeriğimizde sizlere Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama işlemi konusunda muhteşem detaylara sahip bir dosyanın tanıtımı yapacağız. Bu özel dosya, konusunda uzman olan Levon Alsamur tarafından oluşturulmuştur. Kendisi ve konuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama Genel Özellikler

 • Entegre edilmiş en son mevzuata uygun yasal parametreler.
 • Yılın tüm aylarına ait bordroları tek tek veya toplu olarak hesaplayabilme.
 • Aylık temel ücret, hesaplama şekli (brüt veya net), çalışma günü, SGK statüsü (normal veya emekli), sakatlık durumu belirleyebilme.
 • BES Kesintisi hesaplayabilme.
 • Medeni durum ve çocuk sayısına göre Asgari Geçim İndirimi (A.G.İ.) hesaplayabilme.
 • Önceki aydan devreden SGK matrahını ve hesaplama öncesi yıllık toplam G.V. matrahını belirleyebilme.
 • SGK tavanını aşan primlendirilemeyen ek kazançların, iki ay süre ile, tavan altında kalan SGK matrahına eklenerek primlendirilmesi.
 • Beş farklı fazla mesai tanımlayabilme ve oranlarını belirleyebilme; aylık olarak fazla mesai saatlerini girerek bordroda hesaplatabilme.
 • Aile yardımı, çocuk yardımı ve yemek yardımını yasal mevzuattaki muafiyetlere göre hesaplayabilme.
 • On adet ek ödeme tanımlayabilme, yasal kesintilerini ve hesap şeklini (brüt veya net) belirleyebilme.
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplayabilme; otomatik olarak bordroya aktarabilme.
 • Beş adet ek kesinti tanımlayabilme.
 • Özel sağlık sigortası ve hayat sigortası aylık primlerine göre G.V. indirimlerini hesaplayabilme.
 • Aylık detaylı ve özet bordro tabloları.
 • Yıllık maliyet tablosu.

Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama Sayfaları

Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama Parametreleri

Bordro hesaplamak için gereken tüm parametreler bulunmaktadır.

 • Bu sayfada, bordro hesaplamak için gereken parametreler bulunmaktadır. Hazine Yardımı (5510 no'lu kanun) hesaplanma durumunu; Özel Sigorta parametrelerini ve Ücret Net Olduğu Durumlarda Brüt Ücret Hesaplanırken parametrelerini (açık mavi renkli arka plana sahip parametreler) isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Ücret

Aylık olarak temel ücret, hesaplama şekli (Brüt veya Net), çalışma günü, SGK statüsü, BES kesintisi, sakatlık durumu, medeni durum ve çocuk sayısı ile önceki aylardan devreden SGK matrahları ve yıllık toplam GV matrahı bilgileri girilmektedir.

 • AYLIK TEMEL ÜCRETLER tablosuna; aylık ücretleri, hesap tiplerini ve çalışma günlerini giriniz. Hesaplanmasını istemediğiniz aylar için Temel Ücret'i 0 (Sıfır) giriniz. TEMEL BİLGİLER tablosunda; aylık olarak SGK Statüsünü (Normal veya Emekli) ve Sakatlık Durumunu listeden seçiniz. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ tablosunda; medeni durumu seçilip çocuk sayısı girildiğinde, otomatik olarak o ayki alınması gereken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarı hesaplanmaktatır. Önemli Not: Hesaplanan AGİ; bordroda hesaplanan Gelir Vergisi tutarını geçemez.Varsa önceki aylardan devreden SGK matrahlarını Önceki Aydan Devreden SGK Matrahı kolonlarına giriniz. Yıllık toplam gelir vergisi matrahını ise Önceki Aydan Devreden Yıllık Toplam GV Matrahı kolonuna giriniz.

FM (Fazla Mesai)

Aylık olarak (azami 5 adet) fazla mesai (saat) bilgisi ile oranları girilmektedir.

 • Fazla Mesailer sayfasında; 5 farklı fazla mesai bulunmaktadır. Tablonun üst tarafında her bir fazla mesainin adını ve oranını giriniz. Örneğin; %50 zamlı fazla mesai, temel ücretin %50 zamlı halidir. Tabloya da aylık olarak fazla mesaileri saat biriminde giriniz.Hesaplama Şekli: 1 Saattlik temel ücret = Aylık temel ücret / 225 %50 zamlı 1 saatlik fazla mesai ücret = 1 Saatlik temel ücret * 1.5 %50 zamlı fazla mesai ücreti= %50 zamlı fazla mesai saati * %50 zamlı 1 saatlik fazla mesai ücreti.

SY (Sosyal Yardımlar)

Aylık olarak aile yardımı, çocuk yardımı ve yemek yardımı girilmektedir.

 • Sosyal Yardımlar sayfasında; Aile Yardımı, Çocuk Yardımı ve Yemek Yardımı tutarları girilebilmektedir. Aile Yardımı tablosunda; aylık olarak aile yardımı miktarlarını ve hesaplama şeklini (Brüt veya Net) giriniz. Çocuk Yardımı tablosunda; 0-6 Yaş ve 6 Yaş üstü olmak üzere iki ayrı çocuk yardımı miktarını (bir çocuk için) ve çocuk sayılarını giriniz. Hesap şeklini de (Brüt veya Net) belirtiniz. Yemek Yardımı tablosunda; günlük yardım miktarını, gününü, tipini (Nakit veya Kupon) ve hesap şeklini (Brüt veya Net) giriniz.Sosyal yardımlar; bordrolarda Parametreler sayfasında bulunan muafiyet bilgilerine göre hesaplanacaktır.

Ödeme (Ek Ödemeler)

Aylık olarak azami 10 adet ek ödeme ile kıdem ve ihbar tazminatları tutarları girilmektedir.

 • Ek Ödemeler sayfasında; 10 farklı ek ödeme ile Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı tutarlarını aylık bazda girebilirsiniz. Kıdem ve ihbar tazminatlarını, ayrıca Tazminat sayfasından da hesaplatıp (Çıkış Yılı 2020 ise) otomatik olarak çıkış ayına ait bordrosuna aktarabilirsiniz.Tablo başlığının hemen altında; 1. satırda ek ödeme adını; 2. satırda hesap şeklini (Brüt veya Net); 3. satırda ise ek ödemeden yapılacak yasal kesintileri belirleyebilirsiniz. Yasal Kesintilerin anlamlarını yandaki tabloda bulabilirsiniz.

Kesinti (Özel Kesintiler)

Aylık olarak (azami 5 adet) yasal kesintiler dışındaki diğer kesintiler girilmektedir.

 • Ek Kesintiler sayfasında; 5 farklı ek kesinti tutarını girebilirsiniz.

ÖS (Özel Sigorta)

Aylık olarak özel sağlık sigortası ve hayat sigortası primleri girilmektedir.

 • Özel Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası primlerini, GV indirimi yapabilmek için bu sayfada girebilirsiniz.Özel Sağlık Sigortası: İşçi veya işveren tarafından ödenen primlerin tamamı GV indirimi konusu olabilecektir. İşverenin ödediği özel sağlık sigortası primi için otomatik olarak, net prim tutarında bir adet ek ödeme ve bir adet ek kesinti oluşturulacaktır. Ek ödemenin, asgari ücretin %30'unu aşan kısmı, SGK primine tabi olacaktır. Hayat Sigortası: İşçi tarafından ödenen primlerin yarısı GV indirimi konusu olabilecektir. İşveren tarafından ödenen primler için otomatik olarak bir adet ek ödeme ve bir adet ek kesinti oluşturulacak; ek ödemeden herhangi bir indirim yapılmayacak ve tamamı SGK, GV ve DV'ye tabi olacaktır. Aylık özel sigorta G.V. indirimleri toplamı; 1) Ait olduğu ayın brüt asgari ücret tutarını geçemez. 2) Ait olduğu ayın brüt kazançlar toplamının (Parametre sayfasında belirlenen ücret tipi) %15'ini geçemez.

Tazminat

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları yapılmaktadır. Hesaplanan değerler istenildiğinde bordroya otomatik olarak aktarılmaktadır.

 • Tazminat hesaplamalarının yapılabilmesi için; öncelikle sol üst tarafta bulunan İşe Giriş Tarihi ve İşten Çıkış Tarihi, Ücret bilgileri ile Yıllık Toplam Gelir Vergisi Matrahı bilgilerini giriniz. Kıdem Tazminatı Tavanı bilgisini değiştirip; farklı tutarlara göre hesaplama yapabilirsiniz. Tazminatlarda damga vergisinin hesaplanması için Damga Vergisi parametrelerini Hesaplansın olarak seçiniz. İhbar Tazminatının hesaplanması için İhbar Tazminatı parametresini Hesaplansın olarak seçiniz. Hesaplanan tazminatların bordroda otomatik olarak hesaplanabilmesi için (Çıkış Yılı 2020 ise), Hesaplanan Tazminatlar Bordroya parametresini Aktarılsın olarak seçiniz.

Bordrolar

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12: Aylık detaylı bordro bilgileri her ay için (Ocak ayından Aralık ayına kadar) bulunmaktadır ve önceki sayfalarda girilen bilgilere göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.

YMT (Yıllık Maliyet Tablosu)

Hesaplanan bordrolar yıllık olarak tek bir tabloda gösterilmektedir.

Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama Ekran Görüntüleri

Parametreler Temel Bilgiler Fazla Mesailer Sosyal Yardımlar Ek Ödemeler Kesintiler Özel Sağlık Sigortası Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama Detaylı Bordro Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama Maliyet Tablosu

Excel ile Maaş Bordrosu Hesaplama

Sizlere tüm detayları ile tanıtımını yaptığımız bu özel dosyanın yararlı olması temennisiyle. HAZIR EXCEL TABLOSUNU İNDİR
BU DOSYADA KULLANILAN EXCEL ÖZELLİKLERİ:
İNDİS - KAÇINCI - DÜŞEYARA - RunAutoMacros - ExecuteExcel4Macro

Daha önce yorum yapılmamış!

Klavyenizdeki F2 tuşuna basarsanız, hücrenin ya da formül çubuğunun için giriş yaparsınız.
Shift + F2 tuşlarına basarsanız, aktif hücreye açıklama eklersiniz.
Ctrl + F2 tuşlarına basarsanız, Yazdırma ekranını açarsınız.
İLGİ ÇEKİCİ İÇERİKLER
İçerik Adı Ekleyen Tarih Tür
Çift rakamlı satırları renklendirme admin 26 Nisan 2017 dosya
Haftalık Yemek Planlayıcısı admin 24 Ekim 2018 dosya
Envanter Listesi alperduryaz 17 Kasım 2018 dosya
Msgbox | Msgbox Veri Görüntüleme cakarem 16 Eylül 2019 dosya
Gaz Kilometre Takibi cakarem 01 Kasım 2019 dosya