FTE Nedir ve Excel ile FTE Nasıl Hesaplanır

FTE Nedir ve Excel ile FTE Nasıl Hesaplanır isimli içerikte, ilgili hesaplamalara dair detayların paylaşıldığı bilgiler yer almaktadır. İş dünyasında, FTE (Full-Time Equivalent), tam zamanlı eşdeğer çalışan sayısını ifade eden bir metriktir. Ayrıca, FTE, iş gücünün verimli bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi için kritik bir rol oynamaktadır. Bu yazıda, FTE’nin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve Excel kullanarak FTE hesaplamalarının nasıl yapılacağını ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

FTE Nedir?

FTE, “Full-Time Equivalent” ifadesinin kısaltmasıdır. Bir organizasyonda tam zamanlı çalışan eşdeğerini temsil eder. Bu metrik, hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışanları tek bir ölçekte birleştirerek, iş gücü kapasitesini anlamayı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, iki yarı zamanlı çalışan, bir tam zamanlı çalışan FTE’sine eşdeğer olmaktadır.

FTE’nin Önemi

FTE, birçok işletme ve kurum için önemlidir çünkü iş gücü planlaması, bütçeleme ve verimlilik analizlerinde kullanılabilir. İşte FTE’nin bazı önemli kullanım alanları:

  • İş gücü planlaması ve kaynak dağılımı
  • Bütçeleme ve maliyet hesaplamaları
  • Verimlilik ve performans analizleri
  • Proje yönetimi ve iş yükü dağılımı

Excel ile FTE Hesaplama

Excel, FTE hesaplamaları için mükemmel bir araçtır çünkü veri girişini, formülleri ve görselleştirmeyi kolayca yönetebilir. Aşağıda, Excel kullanarak FTE’nin nasıl hesaplanacağını adım adım açıklıyoruz.

Adım 1: Veri Tablosu Oluşturma

Öncelikle, çalışanların adlarını, çalışma saatlerini ve tam zamanlı çalışma saatlerini içeren bir veri tablosu oluşturun. Örneğin:

Çalışan AdıÇalışma Saatleri (Haftalık)Tam Zamanlı Saatler (Haftalık)
Ahmet Yılmaz4040
Ayşe Kaya2040
Mehmet Demir3040

Adım 2: FTE Hesaplama Formülü

Her bir çalışan için FTE hesaplamak amacıyla, çalışma saatlerini tam zamanlı saatlere bölen bir formül kullanın:

=B2 / C2

Bu formülü kullanarak her çalışanın FTE’sini hesaplayın ve sonuçları yeni bir sütunda gösterin. Örneğin:

Çalışan AdıÇalışma Saatleri (Haftalık)Tam Zamanlı Saatler (Haftalık)FTE
Ahmet Yılmaz40401.00
Ayşe Kaya20400.50
Mehmet Demir30400.75

Adım 3: Toplam FTE Hesaplama

Tüm çalışanlar için toplam FTE’yi hesaplamak için, FTE sütunundaki değerleri toplayın:

=SUM(D2:D4)

Bu formül, toplam FTE’yi hesaplar ve iş gücünüzün genel kapasitesini anlamanızı sağlar. Örneğin, yukarıdaki tabloda toplam FTE şu şekilde hesaplanır:

Toplam FTE
2.25

Excel Makrosu ile FTE Hesaplama

Daha gelişmiş ve otomatik bir çözüm için, Excel VBA (Visual Basic for Applications) kullanarak FTE hesaplamaları yapabilirsiniz. Aşağıda, basit bir FTE hesaplama makrosu örneği bulunmaktadır:

Sub FTE_Hesapla()
Dim sonSatir As Long
Dim i As Long
Dim tamZamanliSaat As Double
Dim toplamFTE As Double

sonSatir = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
tamZamanliSaat = 40 ' Tam zamanlı saat sayısı

toplamFTE = 0
For i = 2 To sonSatir
Cells(i, 4).Value = Cells(i, 2).Value / tamZamanliSaat
toplamFTE = toplamFTE + Cells(i, 4).Value
Next i

Cells(sonSatir + 1, 3).Value = "Toplam FTE"
Cells(sonSatir + 1, 4).Value = toplamFTE
End Sub

Bu makro, veri tablonuzdaki her bir çalışan için FTE’yi hesaplamaktadır. Sonuç olarak, elde ettiği verileri yeni bir sütuna yazmaktadır. Ayrıca, toplam FTE’yi hesaplar ve tablonun altına eklemektedir.

FTE Hesaplamaları İçin İpuçları

FTE hesaplamaları yaparken aşağıdaki ipuçlarını dikkate alın:

  • Veri Doğruluğu: Çalışma saatleri ve tam zamanlı saatler gibi verilerin doğru olduğundan emin olun.
  • Düzenli Güncellemeler: Çalışan verilerini düzenli olarak güncelleyin, sonra, değişiklikleri takip edin.
  • Özelleştirme: İşletmenizin ihtiyaçlarına göre FTE hesaplama formüllerini ve makrolarını özelleştirin.

Örnek Tablolar ve Grafikler

FTE hesaplamalarınızı görselleştirmek için Excel’in grafik özelliklerini kullanabilirsiniz. Örneğin, çalışanların FTE değerlerini ve toplam FTE’yi gösteren bir çubuk grafik oluşturabilirsiniz. Bu, verilerin daha anlaşılır hale gelmesini sağlar. Ayrıca, yöneticilerin hızlıca karar almasına yardımcı olur.

Örnek bir grafik:

Örnek FTE Grafiği

FTE Nedir ve Excel ile FTE Nasıl Hesaplanır Sonuç

Excel, FTE (Full-Time Equivalent) hesaplamaları için güçlü ve esnek bir araçtır. Doğru kullanıldığında, iş gücü planlaması, bütçeleme ve verimlilik analizlerinde önemli bir rol oynar. Bu yazıda, FTE’nin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve Excel kullanarak FTE hesaplamalarının nasıl yapılacağını ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Ayrıca, örnek tablolar, formüller ve makrolar ile FTE hesaplamalarını nasıl gerçekleştirebileceğinizi gösterdik. Artık, kendi FTE hesaplama tablolarınızı oluşturarak, işletmenizin iş gücü yönetimini daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.

Dosya Önerisi

https://www.exceldepo.com/urunler/tam-sureli-esdeger-fte-hesaplama.3138/ linkinde hazırlanan hazır bir dosya örneği yer almaktadır. Böylece, üstte anlatılanlara benzer hazır versiyonuna sahip olabilirsiniz.

 

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplamaları Yapma

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplamaları Yapma

KPI Raporu Excel Şablonları

KPI Raporu Excel Şablonları