KPI Raporu Excel Şablonları

KPI Raporu Excel Şablonları isimli içerikte, ilgili hesaplamalara dair detayların paylaşıldığı bilgiler yer almaktadır. KPI (Key Performance Indicator) raporları, bir organizasyonun performansını ölçmek ve izlemek için kritik araçlardır. Excel, KPI raporları oluşturmak için güçlü ve esnek bir platform sağlamaktadır. İşletmelerin başarısını değerlendirmek ve performansını izlemek için Kilit Performans Göstergeleri (KPI’lar) kritik bir rol oynamaktadır. Çünkü, KPI’lar, hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı veya uzaklaştığınızı ölçen metriklerdir. Ayrıca, Excel bu metrikleri takip etmek ve raporlamak için mükemmel bir araçtır. Bu yazıda, KPI raporu Excel şablonlarının nasıl kullanılacağını ve bu şablonları nereden indirebileceğinizi adım adım açıklayacağız.

KPI Nedir?

KPI, “Kilit Performans Göstergesi” anlamına gelir ve işletmenizin stratejik hedeflerine ulaşma yolunda ne kadar başarılı olduğunu ölçen spesifik metriklerdir. Örneğin, bir satış ekibi için KPI’lar arasında aylık satış hacmi, yeni müşteri kazanımı ve müşteri memnuniyeti puanı yer alabilir. Ancak, KPI’lar, ölçülebilir ve izlenebilir olmalıdır. Böylece, işletme performansını objektif bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

KPI Raporları Neden Önemlidir?

KPI raporları, işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenize yardımcı olur. Çünkü, bu raporlar stratejik kararlar alırken yöneticilere değerli bilgiler sağlar. Ayrıca, KPI raporlarının bazı önemli avantajları şunlardır:

 • Performansı ölçme ve izleme
 • Hedeflere ulaşma sürecini değerlendirme
 • İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme
 • Stratejik karar alma süreçlerini destekleme

Excel ile KPI Raporu Oluşturma

Excel, KPI raporları oluşturmak için güçlü bir araçtır. Çünkü, veri yönetimi, analiz ve görselleştirme yetenekleri sunar. İşte Excel kullanarak KPI raporu oluşturmanın adımları:

1. Veri Toplama

Öncelikle, izlemeniz gereken KPI’ları belirleyin ve gerekli verileri toplayın. Bu veriler, satış rakamları, müşteri geri bildirimleri, mali veriler gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.

2. Excel Şablonu Oluşturma

KPI verilerinizi düzenlemek için bir Excel şablonu oluşturun. Örneğin, aşağıdaki gibi bir tablo oluşturabilirsiniz:

KPIHedefGerçekleşenPerformans (%)
Aylık Satış Hacmi100,00090,000=C2/B2*100
Yeni Müşteri Kazanımı5045=C3/B3*100
Müşteri Memnuniyeti Puanı9085=C4/B4*100

3. Formüller ve Fonksiyonlar Kullanma

KPI performansını hesaplamak için Excel formüllerini kullanılmaktadır. Göreceğiniz üzere, yukarıdaki tabloda performansı hesaplamak için =C2/B2*100 gibi basit formüller kullanılmıştır.

4. Görselleştirme

Excel’in grafik araçlarını kullanarak verilerinizi görselleştirin. Çubuk grafikler, pasta grafikler veya çizgi grafikler kullanarak KPI’larınızı görsel olarak sunabilirsiniz. Böylece, verilerin daha anlaşılır olmasını sağlanmaktadır. Ayrıca, yönetim ekibinin hızlıca karar almasına yardımcı olmaktadır

 

Örnek KPI Raporu Excel Şablonları

İşte ücretsiz olarak indirebileceğiniz bazı örnek KPI raporu Excel şablonları:

Excel Makrosu ile KPI Raporu Oluşturma

Daha gelişmiş bir KPI raporu oluşturmak için Excel VBA (Visual Basic for Applications) kullanılmalıdır. Böylece, oldukça işlevsel raporlar oluşturulması mümkün olmaktadır. Aşağıda, basit bir KPI raporu oluşturma makrosu örneği bulunmaktadır:

Sub KPI_Raporu_Olustur()
  Dim sonSatir As Long
  Dim i As Long
  sonSatir = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

  For i = 2 To sonSatir
    Cells(i, 4).Value = Cells(i, 3).Value / Cells(i, 2).Value * 100
  Next i

  MsgBox "KPI Raporu başarıyla oluşturuldu!"
End Sub

Bu makro, veri tablonuzdaki her bir KPI için performans yüzdesini hesaplamaktadır. Böylece, sonuçlar ilgili sütuna yazdırılacaktır. Ayrıca, işlemin tamamlandığını bildiren bir mesaj kutusu göstermektedir.

KPI Raporları İçin İpuçları

Bir KPI raporu oluştururken aşağıdaki ipuçlarını dikkate alın:

 • Veri Doğruluğu: Verilerinizi düzenli olarak güncelleyin ve hemen ardından, doğru olduğundan emin olun.
 • Net Hedefler Belirleyin: KPI’larınızı ölçmek için net ve ulaşılabilir hedefler belirleyin.
 • Görselleştirme: KPI verilerinizi grafiklerle görselleştirerek daha anlaşılır hale getirin.
 • Düzenli Raporlama: KPI raporlarını düzenli olarak oluşturun ve ardından yöneticilerle paylaşın.

KPI Raporu Excel Şablonları Sonuç

Bu KPI raporları, işletmenizin performansını izlemek ve stratejik hedeflere ulaşma yolunda ne kadar ilerlediğinizi değerlendirmek için hayati öneme sahiptir. Excel, KPI raporları oluşturmak ve analiz etmek için güçlü bir araçtır. Bu yazıda, Excel ile KPI raporu oluşturmanın adımlarını, örnek tablolar ve grafiklerle birlikte açıklanmaktadır. Ayrıca, ücretsiz olarak indirebileceğiniz KPI raporu Excel şablonlarını da paylaştık. Böylece, kendi KPI raporlarınızı oluşturarak, işletmenizin performansını daha etkili bir şekilde izleyebilirsiniz.

Excel KPI raporu şablonlarını indirmek için buraya tıklayın.

FTE Nedir ve Excel ile FTE Nasıl Hesaplanır

FTE Nedir ve Excel ile FTE Nasıl Hesaplanır

Verimliliği Arttırmak İçin Bilinmesi Gereken Excel Kısayolları

Verimliliği Arttırmak İçin Bilinmesi Gereken Excel Kısayolları