in

Miktar Bazlı İndirim Oranı Bulma

Miktar Bazlı İndirim Oranı Bulma, ürünlerin adetlerine göre iskonto yüzdesinin nasıl uygulanacağını öğreten bir dosya içermektedir.

Miktar Bazlı İndirim Oranı Bulma

Bir ürün satışı için yapılan kampanyalarda, ürünün alınan adetlerine göre oran belirleme ihtiyacı olmaktadır. Böyle bir durumda, Excel’in işlevlerini kullanarak istenilen sonuç kolayca elde edilmektedir. Dosyamızda da, bu uygulamanın nasıl olacağı formüller ile öğretilmektedir.

Dosyada, bir satış bir de ürünlerin adetlerine göre uygulanan iskontonun olduğu iki tablo bulunmaktadır. ilk olarak, satış tablosunda yapılan alışverişte yazılı olan ürünler, adetleri ve fiyatları yer almaktadır. İkinci olarak, iskonto tablosunda ise kampanya yapılan ürünlerin ve miktara göre indirim oranları bulunmaktadır. Böylece, formülle bulunan iskonto tablosu baz alınarak alışverişin toplam rakamlarını bulunmaktadır.

Ancak, dosyadaki formüllerde Excel açısından incelenmesi gereken iki ayrı husus bulunmaktadır. İlki, çift yönlü olan yatay ve dikey aramalar yapılmasıdır. İkincisi ise, yaklaşık aramaya ilişkin örnek olmasıdır. Çift yönlü aramada, ürünlere göre dikey arama vardır. Miktarlara göre ise yatay arama vardır. Bu iki arama türü, Excel dilinde çift yönlü arama şeklinde adlandırılmaktadır. Sipariş tablosundaki miktarlar, iskonto tablosundaki miktarlar ile birebir eşleşmemektedir. Dolayısıyla, sipariş tablosundaki miktarlar iskonto tablosundaki 4 miktara en yakın olanın iskontosunu almaktadır. Böylece, yaklaşık eşleşme denen arama metoduna örnek olarak kullanılmaktadır.

Hem geleneksel hem de dinamik formüller ile bulunan sonuçlar için dosya indirilip, formüller incelenebilmektedir. Miktar Bazlı İndirim Oranı dosyamızın indiren kullanıcılarımıza faydalı olması temennisiyle.

[download id=”undefined”]

2 Comments