in

Sütunlarda Filtreleme Yapma

Sütunlarda Filtreleme Yapma içeriğinde, verilerin satırlarda değilde sütunlarda yazılması halinde nasıl filtre yapılacağı öğretilmektedir.

Sütunlarda Filtreleme Yapma

Excel’de, genellikle veriler satırlarda listelenmektedir. Sütunlar ise her biri ayrı ayrı başlık niteliğindedir. Bu dizilim, aslında doğru Excel kullanımıdır. Lakin, bazı kullanıcılar ya Excel’in yapısını bilmediğinden ya da başka nedenlerle doğru olmayan kullanım şeklinde tablolar hazırlamaktadırlar. Dolayısıyla, tablolardan veri almak biraz daha zor hale gelmektedir. Bu dosyada hazırlanan içerikte, Excel’in doğru olmayan bir şekilde oluşturulan dosyadan filtreleme yapılmasına yöneliktir.

Üst resimde görüleceği üzeere, 2 satır ve 11 sütunlu bir tablo bulunmaktadır. Aslında, 11 satır ve 2 sütunluk olması gerekmektedir. Ancak, kullanıcı bilinçsiz bir şekilde verilerini doğru olmayan bir şekilde kurgulamıştır. Yapılmak istenen ise, istenen iki tarihe göre Müşteri isimlerinin filtrelenmesini sağlamaktır.

Burada sunulan çözüm, Excel 365 fonksiyonlarından olan ve oldukça yararlı sonuçlar üreten FİLTRE‘nin kullanımı şeklindedir. Normalde sütunlara uygulanan işlemler, burada satırlara uygulanacaktır. “Dizi” öğesi için isimlerin olduğu satır seçilecektir. “Ekle” öğesi için ise TARİH işlevinden yararlanılarak tarih satırı seçilecektir. Böylece, aynen satırlarda filtreleme yapıldığı gibi veriler filtrelenecektir. Ancak, yayılma davranışı burada alt alta değil yan yana olacaktır. Eğer, listelemenin satırlara yapılması istenirse, DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonundan faydalanabilir.

Sütunlarda Filtreleme Yapma Sonuç

Görüldüğü üzere, her ne kadar doğru olmayan şekilde tablolar oluşturulsa da, Excel 365 işlevleri dinamik yapıları sayesinde yine istenen sonuçları vermektedir. Yani, önemli olan istenilen sonucun elde edilmesini sağlayacak işlevlerin hangisi olduğunu bilmektir. Böylece, istenilen sonuca ulaşmak oldukça kolay bir hale gelecektir. Eğer, benzer şekilde veriler satırlar yerine sütunlarda kayıtlıysa, bu şekilde istenilen listeleme işlemi kolayca gerçekleştirilecektir. Lakin, Excel’in yapısı ve tavsiye edilen kullanımı, başlıkların sütunlarda, verilerin satırlarda tutulması şeklindedir. Doğru bir tasarım ile Excel’in tüm özellikleri ile istenen sonuçların alınması daha kolay olacaktır. Excel Grafikleri, makrolar, formüller, biçimlendirmeler, doğrulamalar vs ne kadar Excel özelliği varsa, en verilmli olarak satırlarda çalışmaktadırlar. Bizlerde Excel içerik üreticileri olarak bu tür doğru kullanımları tercih etmekte ve önermekteyiz.

Sütunlarda Filtreleme Yapma isimli içeriğimizden faydalanmanız temenisiyle.

[button color=”black” size=”medium” link=”https://www.exceldepo.com/dosyalar/sutunlarda-filtreleme-yapma.12427/” icon=”fa-download” target=”true” nofollow=”false” sponsored=”true”]Excel İndir[/button]